muutos

Jatkuvan muutoksen malli

Erilaisten asioiden ja tilanteiden kehittymistä seurattaessa voi huomata, että kaikilla asioilla ja tapahtumilla on oma luonnollinen syklinsä. Asiat, tilanteet, ihmissuhteet ja käsitteet saavat alkunsa, kehittyvät […]

Mielen puhdistaminen

Koska mieli vaikuttaa kehoon ja keho vaikuttaa mieleen, voidaan ajatella, että meille haitalliset ajatusmallit, turhat ajatuskuormat ja väärät muistot vaikuttavat kehomme olotilaan kielteisesti. Mielemme ja […]