eheytyminen

Eheytymisestä

Eheys ja rehellisyys ovat olotiloja Jokaiselle eheytyminen tarkoittaa eri asiaa. Eheys-sanalle käytetään joskus synonyyminä* rehellisyys-sanaa ja minusta nämä kaksi täydentävät toinen toisiaan. Käsitellään ensin eheys-sana. […]