Meditaatiosta

Alkuperäisessä japanilaisessa reikissä korostuu pitkälti meditatiivisuus, jatkuvasti syventyvä sisäinen kokemus sekä uskollisuus tälle omalle sisäiselle kokemukselle. Meditaatio on itsehoitoa ja itsehoito(kosketushoito) on aina myös meditatiivista. […]

Ote kirjani johdannosta

Ote ”Reiki – eheäksi ihmiseksi” -kirjani johdannosta: ”Kun katson ajassa taaksepäin, tunnistan, että suurimmat mielenkiintoni kohteet ovat olleet tietoisuuden tasojen tutkiminen sekä parantumisen mekanismiin ymmärtäminen. […]

Reiki – eheäksi ihmiseksi

Olen kirjoittanut ”Reiki – eheäksi ihmiseksi” -kirjani uudenlaisesta näkökulmasta. Reiki mielletään perinteisesti hyvin pitkälti pelkästään kosketuhoitomuodoksi vaikka se on alunperin ollut paljon enemmän. Reikin kosketushoito […]