Mielen sekä maailman muokkaamisesta

Reikijärjestelmässä on useita erinomaisia työkaluja oman mielen muokkaamiseen ja tätä kautta taas oman kokemusmaailman muokkaamiseen. Uuden kokemusmaailman myötä myös ympäröivä maailma alkaa näyttäytymään erilaisessa valossa.

Ote kirjani 5 luvusta, joka kertoo elämän energioista: ”Maailma näyttäytyy sinulle sellaisena kuin itse olet – se ei näyttäydy sinulle sellaisena kuin toivot sen olevan. Jotta maailmasi muuttuisi, sinun tulee ensin itse muuttua. Muuttuneessa maailmassasi sinulle alkaa tapahtua toisenlaisia asioita ja samalla myöskin tulkintasi maailmasta muuttuu. Kumpi näistä muutoksista tapahtuu ensin – muuttuuko maailma ympärilläsi ensin vai sinun suhtautumisesi siihen – on ikuinen kiistakysymys. Tämä muutos vaatii sitä, että ymmärrät maailmaa, elämää ja itseäsi syvällisesti, sekä sen, että pystyt ylittämään ne nykyiset olosuhteesi, joissa elät ja toimit. Jotta sinä tai maailmasi muuttuisi, sinun on ensin muutettava jotakin ajattelussasi, tavoissasi ja tottumuksissasi.”