Mielen puhdistaminen

Koska mieli vaikuttaa kehoon ja keho vaikuttaa mieleen, voidaan ajatella, että meille haitalliset ajatusmallit, turhat ajatuskuormat ja väärät muistot vaikuttavat kehomme olotilaan kielteisesti. Mielemme ja keskushermostomme kuormittuu läpi elämämme kaikenlaisilla turhilla ja haitallisilla ärsykkeillä, jotka loppujen lopuksi siirtyvät kehoomme haitallisiksi epätasapainotiloiksi sekä sairauksiksi. Tämä prosessi, joka koskettaa meitä kaikkia, on liki huomaamaton kiireisessä yhteiskunnassamme.

Olemme osaksi ympäristömme tuotteita ja näin ollen myös kehomielemme heijastaa vallitsevan elinympäristömme tilaa. Tätä ympäristön meihin kohdistamaa tuotteistamista ei voi siis väistää, mutta sen vaikutusta voi vähentää ja jo olemassa olevia epätasapainotiloja korjata. Reikissä on mielenhoitotekniikoita, joita voi tehdä itselleen sekä sellaisia, joita hoitaja voi tehdä asiakkaalle. Mielen kanssa toimiessa, prosessi on aina hienovarainen ja vie myös oman aikansa. Se mitä jokainen voi jo nyt aloittaa harjoittaa on oman mielen tutkiminen. Itse koen, että sellainen asia, jonka tiedostan, tunnen ja ymmärrän läpikotaisin ei voi vahingoittaa minua. Ainoastaan sellainen asia tai vaikutin, jonka olemassa olosta en ole tietoinen tai jota en täysin ymmärrä, voi minua vahingoittaa.

Kunnianhimoisena ja ehkä liiankin ideaalina tavoitteena voisi olla, että kehossasi ja mielessäsi ei tapahdu mitään sellaista, josta et olisi tietoinen. Liekö sellainen edes mahdollista, mutta ääneen sanottuna (tai tässä tapauksessa) kirjoitettuna, se asettaa itsetuntemukselle uudenlaisen haasteen ja ajattelutavan. Kaikki tietysti tapahtuu pienin askelin ja jotkut asiat eivät tapahdu ollenkaan, mutta jo pienikin muutos ajattelussa voi saada jonkin asian nytkähtämään eteenpäin tai tekemään tilaa uudenlaiselle ja eheyttävämmälle ajattelutavalle. Luutuneet mielen mallit saavat meidän vain toimimaan vanhalla ja totutulla tavalla.