Meditaatiosta

Alkuperäisessä japanilaisessa reikissä korostuu pitkälti meditatiivisuus, jatkuvasti syventyvä sisäinen kokemus sekä uskollisuus tälle omalle sisäiselle kokemukselle. Meditaatio on itsehoitoa ja itsehoito(kosketushoito) on aina myös meditatiivista.

Ote kirjani luvusta 3 Meditaatio: ”Reikijärjestelmässä on kaksi meditaatiotekniikkaa, jotka juontavat juurensa pitkälti Japanin shintolaisuudesta sekä tendai- buddhalaisuudesta: jyoshin-hengitysmeditaatio sekä reiki hatsureiho -meditaatio. Reiki hatsureiho pitää sisällään myös jyoshin-meditaation sekä muutaman kigo (jap. energia) -harjoitteen. Suosittelen kaikkia asiasta kiinnostuneita osallistumaan reikikurssille opiskelemaan ja harjoittelemaan näitä molempia meditaatiotekniikoita pätevän opettajan ohjauksessa. Meditaatioharjoituksilla voidaan hakea melkein minkälaista kokemusta tahansa. Joku etsii läsnäolon kokemusta, joku kehon ja mielen integraation kokemuksia ja joku toinen puolestaan hakee kokemusta kehon ja mielen irrallisuudesta. Etsipä meditaatiosta mitä tahansa, sen ei tulisi pysähtyä mihinkään tiettyyn pisteeseen tai ennalta määrättyyn lopputulokseen vaan olla elävää ja jatkuvasti syventyvää kokemusta. Loppujen lopuksi meditaatiolla ei tarvitse olla mitään tiettyä tavoitetta, koska silloin lopputulos on jo ennalta lukittu, eikä elävää ja ehkä yllättävääkin kokemusta pysty syntymään. ”