Kehomieli

Selvennän tulevassa kirjassani kehon ja mielen – kehomielen toimintaa ja miten sen yhtenäisyyttä ja eheyttä voidaan reikijärjestelmän työkalujen avulla edistää. Keho on erottamaton osa mieltä ja mieli on erottamaton osa kehoa. Niiden ominaisuuksia voidaan toki tarkastella erikseen, mutta niiden vuorovaikutusta ei voida erottaa toisistaan. Ihminen on samalla sekä suljettu että avoin järjestelmä. Suljettuna järjestelmänä keho ja mieli vaikuttavat toisiinsa ja avoimena järjestelmänä kehomieli ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa. Kirjassani kerron myös siitä mekanismista, joka synnyttää henkilökohtaisen kokemuksen kehomielestä.