Kehomieli ja ego

Selvennän kirjassani myös käsitettä egosta – miten se on rakentunut ja mikä se todellisuudessa on? Kerron siitä, minkälainen tämä meihin kaikkiin sisäänrakennettu oppimisjärjestelmä on ja miten se toimii oman sisäisen logiikkansa mukaan.

Kehomieli on itsessään puhdas ja me luomme omat yksilölliset sekä kollektiiviset tulkinnat sen päälle ja jos egon yksilöllinen tulkinta eroaa kollektiivisesta tulkinnasta, se aiheuttaa kehomielelle eriasteisia ongelmia. Mitä enemmän koemme, että kehomme ja mielemme ovat yksi kehomieli, sitä pienempi on egon vaikutus elämäämme. Kerron myös miten tätä egon vaikutusta kehomieleen voi pienentää.