Jatkuvan muutoksen malli

Erilaisten asioiden ja tilanteiden kehittymistä seurattaessa voi huomata, että kaikilla asioilla ja tapahtumilla on oma luonnollinen syklinsä. Asiat, tilanteet, ihmissuhteet ja käsitteet saavat alkunsa, kehittyvät ja saavuttavat huippunsa. Sen jälkeen ne tasaantuvat, jolloin alkaa tasapainotilan vaihe. Aikansa kestettyään ja muotouduttuaan tilanteet muuttuvat uudestaan: ne kuluvat tai heikentyvät ja palaavat lepotilaan aloittaakseen uuden syklin samanlaisessa tai jossain toisessa muodossa.

Elämän syvin olemus on edellä kuvattu jatkuva muutos. Tämä muutos tapahtuu tahdoimme sitä tai emme. Toisaalta on lohduttavaa tietää, että kurjakaan olotila ei ole pysyvä ja toisaalta on hyvä varautua siihen, että onnikaan ei ole ikuista. Tämä elämän jatkuva muutos ei välitä tunteistamme tai mieltymyksistämme. Se ei myöskään ota meitä tai tilanteitamme henkilökohtaisesti. Se on kuin luonnonvoima, joka tekee asioita oman logiikkansa mukaan meistä välittämättä. Yhdeksi elämässä selviytymisen keinoksi jää tämän jatkuvan muutoksen ymmärtäminen ja muuttuviin olosuhteisiin mukautuminen. Tätä kautta voi saavuttaa itselleen merkityksellisen elämän ympäröivistä olosuhteista huolimatta.