Eheytymisestä

Eheys ja rehellisyys ovat olotiloja

Jokaiselle eheytyminen tarkoittaa eri asiaa. Eheys-sanalle käytetään joskus synonyyminä* rehellisyys-sanaa ja minusta nämä kaksi täydentävät toinen toisiaan. Käsitellään ensin eheys-sana. Itselläni eheytyminen liittyy siihen kokemukseen kun ajatukseni, tunteeni, sanani, tekoni ja olemukseni ovat sopusoinnussa keskenään. Koen sen tilana, jossa sisäinen ja ulkoinen ristiriita hetkeksi häviää. Rehellisyyden kokemus on hyvin samankaltainen. En valehtele itselleni enkä ympäristölleni enkä myöskään pyri vääristelemään kokemusta itsestäni tai ulkomaailmasta. Rehellisyys ei ole pelkästään sitä, että sanoo sen minkä luulee olevan totta. Hyvin usein emme osaa sanoittaa sisäistä kokemustamme, saatikka sitten ymmärrettävästi kommunikoida sitä toisille. Eheys ja rehellisyys ovatkin enemmän olotiloja kuin tekemistä tai kommunikoinnin yritystä.

Rehellisyys ei ole sitä, että lauomme suodattamattomat ajatuksemme päin toisen naamaa; se on silkkaa moukkamaisuutta. Tällainen toiminta kuitataan usein sanomalla, että ”minähän olen vain rehellinen”, vaikka se kertoo pelkästään henkilön oman rehellisyyden vääristyneestä tulkinnasta. Hyvin usein tällainen henkilö kokee erillisyyttä oman sisäisyytensä ja ympäristönsä välillä ja ymmärtämättä tätä puhuu ääneen sisäiseksi aineistoksi tarkoitettua tajunnanvirtaansa. Hyvin usein tällainen ”rehellinen” henkilö ei tiedä kuka itse on vaan haluaa toiminnallaan osoittaa millaisia toiset hänen mielestään ovat.

*Synonymfinder.net-sivusto. http://fi.synonymfinder.net/synonyymit/e/eheys. 7.1.2018