Henkilörekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 06.05.2018
Päivitetty 25.05.2018

1. Rekisterinpitäjä: Marko Karilahti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Marko Karilahti

3. Rekisterin nimi: Reiki sähköpostilista

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sähköpostilistaa käytetään sähköpostitiedotteiden lähettämiseen. Rekisteriä käytetään ainoastaan rekisterissä olevien viestintään eikä siitä luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Jos henkilö eroaa postituslistalta, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään ainoastaan henkilön sähköpostiosoite sekä etu- ja/tai sukunimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jokainen ilmoittautuu itse sähköpostilistalle sivulla www.markokarilahti.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti toimitetut tiedot säilytetään sähköpostilaatikossa, johon on kirjautumistunnukset ainoastaan sivuston ylläpitäjällä ja jossa käytetään kaksivaiheista suojausta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen marko.karilahti@gmail.com

10. Tiedon korjaaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään sähköpostitse sivuston ylläpitäjälle.