Eheytymisestä

Eheys ja rehellisyys ovat olotiloja Jokaiselle eheytyminen tarkoittaa eri asiaa. Eheys-sanalle käytetään joskus synonyyminä* rehellisyys-sanaa ja minusta nämä kaksi täydentävät toinen toisiaan. Käsitellään ensin eheys-sana. […]

Jatkuvan muutoksen malli

Erilaisten asioiden ja tilanteiden kehittymistä seurattaessa voi huomata, että kaikilla asioilla ja tapahtumilla on oma luonnollinen syklinsä. Asiat, tilanteet, ihmissuhteet ja käsitteet saavat alkunsa, kehittyvät […]

Harmonian palauttaminen

Japanin kielessä on monta kiehtovaa sanaa ja yksi niistä on musubi – harmonian palauttaminen. Jokainen mieltää sanan käännöksen hieman erillä lailla ja samalla itselleen ominaisella […]

Mielen puhdistaminen

Koska mieli vaikuttaa kehoon ja keho vaikuttaa mieleen, voidaan ajatella, että meille haitalliset ajatusmallit, turhat ajatuskuormat ja väärät muistot vaikuttavat kehomme olotilaan kielteisesti. Mielemme ja […]

Olosuhteiden ylittämisestä

Jotta minkäänlainen muutos olisi mahdollista, on vallitsevat olosuhteet jollain tavalla pystyttävä ylittämään. Pysyvää muutosta haettaessa olosuhteet tulisi pyrkiä muuttamaan monella eri tasolla – ajattelun, toiminnan […]

Kiitollisuus

Kiitollisuus on vaikea laji (melkein yhtä vaikea laji kuin parisuhdekin). Hyvin usein meistä saattaa tuntua, että ei ole mitään syytä olla kiitollinen mistään tai ainakaan […]

Kehomieli ja ego

Selvennän kirjassani myös käsitettä egosta – miten se on rakentunut ja mikä se todellisuudessa on? Kerron siitä, minkälainen tämä meihin kaikkiin sisäänrakennettu oppimisjärjestelmä on ja […]

Kehomieli

Selvennän tulevassa kirjassani kehon ja mielen – kehomielen toimintaa ja miten sen yhtenäisyyttä ja eheyttä voidaan reikijärjestelmän työkalujen avulla edistää. Keho on erottamaton osa mieltä […]